Nyttan av bokslut och redovisningar

by Erik on August 1, 2013

Varje år måste man lämna in en årsredovisning eller årsbokslut till myndigheterna. När bokföringsåret avslutas har man lite tid på sig, ett aktiebolag till exempel måste lämna in bokslut inom sju månader. Trots att det fortfarande kan verka komplicerat har mycket som har att göra med bokslut att göra blivit förenklat de senaste åren.

MA7-kalkylatorDet finns olika lagar som reglerar vem som måste göra bokslut 2013, vem som kan lämna in förenklat bokslut och även situationer där en årsredovisning inte behövs. I enkla drag kan man säga att ett företag som normalt har en nettoomsättning som ligger under tre miljoner kronor har rätt att göra ett förenklat bokslut. Men även de som måste lämna in ett vanligt bokslut delas upp i större eller mindre företag, beroende på hur stor omsättning de har. Detta bokslut 2013 ligger sedan till grund för deklarationen. När man gör revision ser man även på bokslutet, det är en del av revisorns arbete.

Om man använder sig av elektroniska bokföringstjänster på nätet, kan man få vänta lite på bokslut 2013. Vissa lägger inte ut det förrän i december. Men man kan börja förbereda sig för det genom att lägga in alla uppgifter i det föregående årets bokslutsprogram. När man sedan uppdaterar programmet kan man bara konvertera informationen till det nya. På så sätt blir det mindre stress, om man vet att man kommer att ha mycket annat att göra under den perioden.

Det finns många uppgifter som ska inkluderas i ett bokslut. Beroende på företagets storlek och hur mycket man gör själv, kan man ladda ner olika broschyrer och böcker från Skatteverket. Andra väljer att helt enkelt lägga ut bokslutet till en utomstående firma, just för att det är så många detaljer man måste tänka på.

Speciellt för mindre företag, men även för de som har lite större omsättning, är det alltid en balans mellan hur mycket man vill betala för olika tjänster och vad man kan göra själv. Det är inte alla som har tid eller lust att sätta sig in i alla de regler som gäller för bokföring. Ibland kan det löna sig att betala någon professionell för att utföra jobbet.

Man kan också tjäna ganska mycket pengar på att göra allt rätt. Dels undviker man böter och annat som kommer när man är sen eller gör något fel. Men man kan också tjäna på att avskrivningar, skatteplanering och mycket annat som kommer upp i räkenskapen eller bokslut 2013 utförs på ett korrekt sätt.

Previous post:

Next post: