Redovisning

by Erik on October 26, 2011

Vill du veta mer om redovisning, revision eller bokföring? Det är viktigt att ha i åtanke att det är viktigt att göra rätt från början. Många chansar från början och tror att de ska klara av all sina bokföring på egen hand. Visserligen så går det alldeles utmärkt om man vill göra det men i ett byråkratiskt samhälle som Sverige så är det inte alltid lätt med alla lagar och regler. Då kan det vara skönt att anlita en redovisningsbyrå för att själv slippa lägga en massa tid på att bokföring, utan istället få lägga kraft på det som man är bra på!

Lite kort om revision:

En revisor genomför normalt följande steg i sin revisionsprocess:

1. Planering
2. Test av intern kontroll
3. Substansgranskning
4. Avrapportering

Behöver du hjälp med redovisning i Jönköping? Tryck på länken för att få reda på mer information om hur du kan få din redovisning skött i Jönköping.

Om redovisning:
Redovisning betyder att redovisa ekonomiskt resultat samt den ekonomiska ställning som man är vid bokslutsdagen.

Om du har frågor om bokföring, revision eller redovisning så är du välkommen att kommentera eller ta kontakt med oss på Svaridag genom kontaktformuläret!

 

Previous post:

Next post: