Att tänka på när man installerar eldstad

by Erik on January 31, 2014

Det har blivit mycket vanligt att man har någon form av eldstad i hemmet. En del värmer upp hela huset med kakelugn, medan andra har en mer lokal kamin. Innan man sätter igång och eldar finns det vissa lagar och föreskrifter som man måste uppfylla.

MA190-hus med skorstenTill att börja med måste man anmäla till kommunen när man installerar en braskamin. Grannarna måste även konsulteras så att ingen finner röken i omgivningarna störande. Man måste också se över hur skorstenar i Linköping fungerar. Dessa ska leda bort rök och gaser på ett tillfredsställande sätt så att det varken bli otrevligt eller farligt i hemmamiljön.

Det finns flera olika sorters skorstenar i Linköping. Vanligtvis har man tegelmurade, block-eller stålskorsten. En befintlig skorsten kan alltid renoveras. Detta är speciellt viktigt om man inte använt den på ett tag. Ofta lägger man in ett insatsrör med isolering. I vissa fall måste man anända sig av glidgjutning, speciellt om man vill bevara rökkanalens area.

Har man inte redan en skorsten kan man lätt installera en ny. De flesta skorstenar i Linköping är lätta att sätta upp, man kan göra det själv om man är lite händig. Det viktiga är att man noga följer instruktionerna. Till att börja med ska man mäta ordentligt och planera var kaminen ska stå. Helst ska man inte leda skorstenen för nära takstolar, för då måste man vinkla rören. Vidare är det viktigt att respektera avståndet till brännbara väggar. Om man är lite tveksam kan man alltid lämna in en ritning av huset där de säljer skorstenar i Linköping.

Tidigare var det en mycket vanlig syn med skorstenar i Norrköping. Det var fullt med fabriker och ofta låg röken tät över staden. Idag har stadsbilden förändrats mycket, och man kan andas renare luft. Skorstenar i Norrköping har fått ett uppsving framför allt av folk som eldar med ved i hemmet. Många hus har redan en skorsten eller plats för en. Annars är det viktigt att tänka på var man placerar den. Gaser och rök ska, till exempel, inte komma in i huset igen via fönster eller ventilation.

Skorstenar i Norrköping kommer i olika storlekar och färger. Man brukar försöka placera dem nära nocken så de inte förändrar utseendet på huset allt för mycket. En skorsten måste vara minst en meter över taket, och inte under nockhöjd. Därför kan längden variera lite. Om den sitter nära nocken blir den lite kortare, och inte lika iögonfallande. I övrigt är det en fråga om smak och tycke.

Previous post:

Next post: